Osiguranje usijeva i plodova

Da se uloženi rad isplati i priroda preduuhitri.
Uspostavljanje ravnoteže između porasta poljoprivredne proizvodnje i ugroženosti prirodnim nepogodama postao je priroritet svakog ozbiljnog agrarnog biznisa u našoj zemlji. Rizik od prirodnih nepogoda treba svesti na minimum i uz pomoć svojih stručnjaka trudimo se pronaći najbolje moguće rješenje za planiranje rizika i osiguranje usijeva.

RIZICI

Osiguranje usjeva i plodova pruža mogućnost osiguranja:

 • ratarskih i povrtarskih kultura
 • voća
 • grožđa
 • sadnog materijala
 • stabla i sadnice voća

Usijevi i plodovi se osiguravaju od sljedećih rizika:

 • tuče, požara i udara groma
 • oluje
 • gubitka količine i kvaliteta plodova voća i stolnog grožđa
 • zimskog mraza
 • suše
 • poplave
 • gubitak prihoda (uslijed prirodnih rizika ili rizika pada cijena)

VAŽNA PITANJA

Kako se određuje visina premije?

DODATNE POGODNOSTI