Putno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje pokriva cijeli svijet. Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja a, odlazak na put uvijek u sebi sadrži određenu dozu neizvjesnosti i nepredvidivosti.

Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja. Odlazak na put uvijek u sebi sadrži određenu dozu neizvjesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz policu putnog zdravstvenog osiguranja, najveći dio brige, prepuštate nama, Vašem osiguravatelju.

Tijekom turističkog ili poslovnog boravka u inozemstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove.

Ukoliko vam se na putovanju desi nesretni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodgodivom kirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz našu policu međunarodnog putnog osiguranja biti ćete adekvatno zbrinuti.

Polica mđunarodnog putnog osiguranja se koristi kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na asistentsku kompaniju Europ Assistance ukoliko je dežurnom centru asistentske kompanije blagovremeno prijavljena potreba za pružanjem usluga asistencije.

Najbitniji rizici putnog osiguranja je zdrastvena zaštita i gubitak prtljage.