Mirovinsko osiguranje

Mirovinsko osiguranje

Životno osiguranje kao mirovinsko osiguranje

S pojavom privatnih mirovinskih fondova uz državni mirovinski fond i osiguravateljske kuće su kreirale takozvana mješovita životna osiguranja po kojima se može ugovoriti životno osiguranje kao mirovinsko osiguranje i često se takvo životno osiguranje i naziva četvrtim mirovinskim stupom. Slična, ali ipak drugačija su rentna osiguranja koja se po isteku ugovorenog roka isplaćuju osiguraniku u obliku rente čija visina ovisi o ugovorenoj premiji i ugovorenom roku uplata, ali renta osigurava starost i lijep je dodatak mirovini.

Mirovinsko osiguranje kod osiguravateljskih kuća je višestruko isplativo. Pravno se kod takvog životnog osiguranja ugovara fiksna premija, fiksno vrijeme uplaćivanja i fiksni osigurani iznos, naravno, visina premije ovisi o ugovorenom iznosu koji se osigurava, ali i o zdravlju, životnoj dobi i spolu osiguranika. Dob osiguranika za ova životna osiguranja je ograničena na 14 – 65 godina, no kod žena, jer žive u prosjeku duže od muškaraca, ako su zdrave može se napraviti i poneka iznimka.

Mirovinsko osiguranje kroz mješovito životno osiguranje

Kada jedno osiguranje pokriva dva rizika to je kao da ste za istu premiju dvostruko osigurani. Uz mirovinsko osiguranje kroz mješovito životno osiguranje ste na dobitku u svakom slučaju. U slučaju smrti osiguranika od bolesti imenovanoj osobi u ugovoru ili nasljednicima se isplaćuje osigurana svota u cijelosti, a u slučaju smrti nesretnim slučajem ta svota može biti dvostruka, pa čak i trostruka ovisno o okolnostima smrti. Tako novac uložen u životno osiguranja nikako nije izgubljen.

U slučaju da osiguranik doživi istek trajanja njegove police životnog osiguranja, ono se pretvara u štednju, odnosno u mirovinsko osiguranje koje će osiguraniku pomoći da svoje umirovljeničke dane provodi bezbrižnije i bez stresa zbog besparice. Ako osiguranik po isteku police želi podići svoj ušteđeni novac, svota će biti uvećana za dobit koju je osiguravateljska kuća zaradila u i raspodijelila u razdoblju trajanja police osiguranja. Tako se taj novac koji ste uplaćivali vraća kao pošiljka koju ste poslali sami sebi u budućnost.

Rentno osiguranje nije mirovinsko osiguranje ali olakšava život u mirovini

Nekim građanima je mnogo toga oko polica osiguranja prekomplicirano, ali kod rentnog osiguranja stvari su posve jasne. Rentno osiguranje nije mirovinsko osiguranje ali olakšava život u mirovini, a ugovoriti ga možete u bilo kojoj životnoj dobi. Policu možete pokriti jednokratnom uplatom osiguranog iznosa u cijelosti ili mjesečnom uplatom na rok od 10 – 15 godina, kada je polica prema ugovoru istekla odmah možete tražiti jednokratne periodične isplate određenog iznosa koji će biti divan dodatak vašoj mirovini.

Isplatu rente, bez obzira na vaše mirovinsko osiguranje, možete ugovoriti u obliku mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih isplata. Visina vaše rente ovisi o ugovoru koji ste sklopili, njime je definirana, a može biti rastuća ili padajuća. Rentu shvatite kao dodatak vašoj mirovini i možete je koristiti tek kada je cijela polica uplaćena kod periodičnih uplata, vrijeme odlaska u mirovinu i istek police se ne moraju preklapati. Kod jednokratne uplate cijelog osiguranog iznosa, rentu možete početi koristiti odmah ili prema ugovoru.

Tagovi:

Usporedite osiguranja u Hrvatskoj prema analizi, recenziji i ocijeni

rizk casino

Croatia Osiguranje

Osiguranje osnovano davne 1884. godine i jedno je od najstarijih osiguravajućih društva u RH. Spada u vodeća osiguranja koja se bave pružanjem usluga fizičkim i pravnim osobama.

5.0

Allianz osiguranje

U Hrvatskoj je Allianz prisutan od 1999. godine. Ovo osiguranje spada u top 3 po velićini tržišnog udjela. Allianz u svojoj ponudi nudi razne vrste osiguranja prilagođenih svima.

4.5

arena casino logo

Wiener osiguranje

S radom u Hrvatskoj Wiener osiguranje započinje 1999. godine. Svoje rast i razvitak temelji na preuzimanju manjih osiguravatelja.

4.0

arena casino logo

Uniqa osiguranje

Uniqa osiguranje u Hrvatskoj posluje od 1999. godine. Prema tržišnom udjelu pripada joj oko 5% tržišta što ju svrstava u manje osiguravajuće kuće. Ljudi ovo osiguranje vole jer brzo i pošteno rješava odštetne zahtjeve.

4.0

Grawe osiguranje

Grawe Hrvatska d.d. osnovano je 1993. godine. Dio je austrijskog koncerna Grazer Wechselseitige Versicherung AG. Iako po tržišnom udjelu ne spada u vodeća osiguranja ima puno povjerenje svojih klijenata.

3.5