Dopunsko zdravstveno osiguranjeDopunsko zdravstveno osiguranje pokriva velik dio troškova zdravstvenih uslugaIako se kaže da zdravlje nema cijenu, to je u praksi totalno drugačije. Sve usluge u današnje vrijeme naplaćuju se, pa tako ni zdravstvene usluge nisu iznimka....